Ricardo Medina - Stylish

RICARDO MEDINA

Fashion Stylist London UK

DENIM

EDITORIAL – DENIM COPY

ricardo_medina_stylist_london_denim_-bitsch_kitsch_2 ricardo_medina_stylist_london_denim_1 ricardo_medina_stylist_london_denim_3 ricardo_medina_stylist_london_denim_5 ricardo_medina_stylist_london_denim_bitsch_kitsch_4